Hidup Penuh Makna

Hidup Penuh Makna

Detail Buku


Oleh
ISBN
9789790244115
Rilis
2013
Halaman
241
Berat
0.5 kg
Penerbit
Serambi
Bahasa
Indonesia
Buku tidak tersedia

Memberdayakan Diri untuk Menghadapi Tantangan Zaman

Buku ini mengajak kita memahami inti ajaran-ajaran keislaman sehingga kita tak terjebak pada persoalan “kulit” dan melupakan “isi”.Siapakah Allah kita? Bagaimana kita memahami “tidak ada kekuatan kecuali pada Allah”? Apa arti “Mahahidup” dan “Maha Berdiri Sendiri” bagi Allah? Apa saja dimensi paling substantif dalam puasa Ramadan? Apa makna diturunkannya Al-Quran? Apa makna penting ibadah kurban? Selain aspek ketuhanan, kita juga diajak memahami aspek kemanusiaan. Kenapa silaturahim begitu penting? Kenapa pemutlakan pendapat sendiri mesti dijauhi dalam kehidupan bersama?Dengan memahami substansi setiap apa yang kita jalani dalam kehidupan, baik yang terkait dengan Tuhan ataupun segenap ciptaan; dimensi spiritual dan dimensi sosial; maka kita akan mampu memaknai hidup dan hidup penuh makna.Setelah membahas semua itu dengan gaya dan perspektifnya yang khas,  Achmad Chodjim menuntun kita tahap demi tahap untuk memberdayakan diri demi menghadapi tantangan zaman yang kian keras dan dinamis ini.Ditulis dengan bekal ilmu yang matang, buku ini menggugah hati kita melalui penuturan yang mengalir. Mendalam namun mudah dipahami bahkan oleh seorang awam.

Silahkan Login untuk memberi rating

Rating:

0/5 dari 0 pembaca

Resensi :

Kategori terkait :

Buku Terkait